Lucky Penny Kennel

pads

Borzoi standard - FCI 193.

Besorolás: X. csoport - agarak, 1. szekció - hosszúszőrű agarak

Általános megjelenés: Nagy, arisztokratikus megjelenésű kutya, száraz, de egyidejűleg robosztus testfelépítéssel; a szukák valamivel hosszabbak, mint a kanok, erős, de nem durva csontozat. A csontok meglehetősen laposak, száraz, jól fejlett izomzat, de főleg a combokon kiemelkedő. A formák és a mozgás harmóniája különösen nagy jelentőségű.

Arányok: A kanoknál a marmagasság megfelel a far magassággal vagy attól még jóval magasabb. A szukáknál mind a két magasság egyenlő. A test hosszánál a marmagasságnak kevesebbnek kell lennie. A mellkas mélysége kb. a marmagasság fele. A fang hossza a stoptól az orrtükör hegyéig megfelel a koponya hosszának a tarkóbúbtól a stopig vagy lehet attól még valamivel hosszabb.

Viselkedés és temperamentum: A mindennapi életben kiegyensúlyozott, nyugodt viselkedést mutat. A vad látványától gyorsan izgalomba jön. A tekintete éles és igen messzire lát. A reakciói igen hevesek.

Fej: Száraz, hosszú, keskeny, arisztokratikus, oldalnézetből a fej és a fang oldalvonalai enyhén domborodóak: a fejtető vonala egyenes vagy enyhén ferde vonalban fut a tarkóbúb felé. A fej olyan elegáns és száraz, hogy a nagy erek áttetszőek a bőrön keresztül. Agykoponya: keskeny, felülnézetből hosszúkás, ovális, oldalnézetből szinte lapos. Stop: alig kifejezett. Orrtükör: nagy, mozgékony, az alsó állkapocshoz képest kifejezetten előre ugró. Orrhát: hosszú, egész hosszában kitöltött, az orrtükör felé boltozatos. Fang: a stoptól az orrtükör végéig megfelelően hosszú, mint a fejhossza a stoptól a tarkóbúbig vagy még kissé hosszabb. Ajkak: Vékony, száraz, sorosan az állkapocshoz simuló, az ajkak, szemek szélei és az orrtükör a szőrszíntől függetlenül feketék. Állkapocs/fogak: A fogak fehérek és erőteljesek: ollós- vagy harapófogó harapás. Szemek: Nagy, kifejezés teli: sötét mogyoróbarna vagy sötétbarna, sem mélyen ülő, sem kidülledő: mandulavágású, de nem ferdeszemű. Fülek: ferdén illesztett, kicsi, puha, mozgékony fülek, a szem vonala fölött hátrafelé, szinte a nyak vonalában tűzött. A fülvégek szinte összeérnek, vagy a nyak mentén lefelé mutatnak és a nyakhoz jól simulók. Figyelő állásban a fül fölfelé és oldalt vagy előre álló: néha az egyik, vagy mindkét fül feláll, mint a lovaknál.

Nyak: Hosszú, száraz, oldalt lapos, izmos, enyhén ívelt.

Törzs: Mar: Nem kifejezett. Hát: Széles, izmos, ruganyos. A hát a farral egy ívet alkot, mely a kanoknál kifejezettebb, ennek az ívnek a legmagasabb pontja az első vagy második ágyéki csigolyánál van. Ágyék: Hosszú, hangsúlyozott, izmos, mérsékelten széles. Far: Hosszú, széles, enyhén ferde: a far szélessége nem lehet 8 cm-nél több a farbúbok között. Mellkas: Ovális, nem keskeny, de nem szélesebb, mint a far: mély, meglehetősen hosszú és tág, szinte a könyökökig érő. A lapocka tájék laposabb, majd a mellkas a repülőbordák felé szélesedők, a repülőbordák rövidek, így oldalnézetből a bordaívek hosszúak és enyhén kiugróak. Az előmell enyhén kiugró. Has: Jól felhúzott, az alsó vonal a has felé hirtelen emelkedő.

Farok: Sarló- vagy szablya alakú, mélyen tűzött, vékony, hosszú, a hátulsó lábak között hordott, csánkig érő. Gazdagon zászlós szőrrel borított. Nyugalmi állapotban a farok lelógó, mozgásban magasabban hordott, de soha nem tarthatja a hátvonala fölött.

Mellső végtagok: Mellső lábak egyenesek, erőteljes csontozattal, elölről nézve egyenesek és párhuzamosak. Lapocka: hosszú, ferdén illesztett. Kar: Mérsékelten ferde, alig hosszabb a lapockánál. A lapockaízület jól fejlett. Könyök: párhuzamosak a törzzsel. Mellső lábközép: talajhoz viszonyítva enyhén ferde.

Hátulsó végtagok: Hátulról nézve a hátulsó lábak egyenesek, párhuzamosak és egymástól kissé távol állítottak. Comb: Jól izmolt, hosszú és ferdére állított. Lábszár: Hosszú, izmos, ferdére állított. A tárd és a csánk jól fejlett, széles és száraz. A szögelések jól érzékelhetők. Hátulsó lábközép: Nem hosszú, szinte egyenesre állított, a szögelés hangsúlyozott.

Mancsok: Száraz, keskeny, hosszúkás-ovális, úgynevezett nyúlláb, ívelt jól egymáshoz illeszkedő ujjak, hosszú, erőteljes, a talajig érő karmok.

Mozgás: A vadászaton kívül a barsoi jellegzetes mozgása egy nyújtott ügetés, folyamatos, nagyon puha és könnyed, a vadászatnál egy különösen gyors vágta, hosszú ugrások a jellemző. Bőr : Simulékony, rugalmas.

Szőrtakaró, szőrzet: Selymes, puha és simulékony: hullámos vagy rövid, göndör. A fejen, füleken és a végtagokon a szőr (selymes, de nehéz) rövid, jól a testhez simuló. A törzsön a szőr meglehetősen hosszú és hullámos. A lapocka tájékon és a faron finoman göndörödik. A bordákon és a combon a szőr rövidebb. A "nadrágon" és a farkon a zászlós szőrzet hosszabb.

Szín: Minden szín megengedett, kivéve a kékszint, barna (csokoládészín) valamint ezeknek a színeknek a különféle változatai. Minden szín lehet egyszínű vagy foltos. A zászlók, a nadrág és a farok-zászló jóval világosabb, mint az alapszín.

Méret és súly: Kanoknál 75-85 cm, szukáknál 68-78 cm a marnál mérve. A kanoknál a marmagasság megfelel a talajtól a far legmagasabb pontjával, vagy attól még magasabb. A szukáknál mindkét pont egyformán magas. Azok az egyedek, melyek a maximális magasságot meghaladják, ha az általános megjelenésükben típusosak, akkor az megengedett.

Hibák: Minden eltérés a megengedettől hibának tekinthető és a hiba nagyságának megfelelően kell értékelni. - Könnyű vagy nehézkes testfelépítés, - levegős vagy zömök alkat, - könnyű csontozat, - nem elég fejlett izomzat, - túlzott stop, - egy kifejezett ékalakú fejprofil, melynek a következménye egy túl boltozatos koponya, - széles homlok, - túl hangsúlyos járomcsontok, - túl keskeny vagy rövid orrhát, - kiugró szemöldök csontok, - PM2 fog hiánya, kicsi, természet ellenesen lerágott fogak, - PM1 és M3 nem kell tekintetbe venni, - túl fejlett pislogó-hártya, - mélyen, nem hátrafelé tűzött fülek, - nyak: rövid, magasan hordott, törzs: keskeny hát, süppedt hát a 11. csigolyánál, túl ívelt hát, - keskeny, rövid, egyenes ágyék, - keskeny, rövid, kifejezetten csapott far, - keskeny, lapos, nem elegendő mellkas mélység, az alsó vonal a könyök fölött húzódó, - kevéssé felhúzott has, - túl magasan vagy túl alacsonyan tűzött farok: magasan hordott,gyűrűs farok, oldalt hordott, kevés zászlós szőrzet, rövid farok, - túl nyitott felkar-lapocka szögelés, - kifelé- vagy befelé forduló könyökök, - görbe alkar, - túl rövid,túl ferde, vagy meredek mellső lábközép, - kissé befelé- vagy kifelé forduló mancsok, hátulsó végtagoknál túlságos- vagy meredek szögelés, - a csánknál tehénállás vagy dongásság, - befelé forduló mancsok, - nem eléggé simulékony bőr, - fénytelen, bozontos szőr, nem eléggé fejlett zászlók a nadrágon és a faron, sima szőrzet, az egész testen, finoman göndörödő szőrzet. - az alapszínen belül pöttyök.

Figyelem: A kanoknál a herék normai helyzetben szemmel láthatóan a herezacskókban kell elhelyezkedniük.